invulling clubavonden

12 december 2019     Kees van Diepstraten: vogelvoeding en verzorging


9 januari 2020             praatavond over TT en vogelverreniging

13 februari 2020         parkieten

12 maart 2020             tropen

9 april 2020                 jaarvergadering

14 mei 2020                afsluiting kweekseizoen